Фирми от Силистра

Задгранично строителство ООД

Строителство

Строителство и търговска дейност във връзка с продажбата на готов строителен продукт в сферата на жилищното, комунално-битовото и друго строителство. Извършване на услуги със специализирана техника и лека строителна механизация; <br />
автомобилно-транспортни услуги и отделни строителни дейности; <br />
инвеститорски, проектантски и консултантски дейности в областта на строителството, маректингова и търговска дейност

Адрес: Силистра 7500, ул. Добрич 2, пк.25

Телефони: 086 820 882; факс: 086 820 884

Имейл адрес: zadgran@mbox.infotel.bg

Добавена на: 20.05.2006