Фирми от Силистра

"Пътно поддържане" ООД

Строителство

Текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата, хоризонтална и вертикална маркировка,ланшафно оформление, специализирана строителна техника, транспорт, вертикална планировка, строителни ремонти.

Адрес: с. Калипетрово

Телефони: 08624 23 98

Имейл адрес: ppkalipetrovo@abv.bg

Добавена на: 05.07.2010