Фирми от Силистра

ЕТ "Мерттранс - М.Кенан"

Строителство

Бетонов възел, варово стопанство, транспортни услуги.

Адрес: гр. Дулово, ул. Хр. Ботев 145

Телефони: 0864 2 56 63

Имейл адрес: erttrans@mail.bg

Добавена на: 16.10.2009