Качество на въздуха в Силистра

Данни за чистотата на атмосферния въздух, базирани на индекса AQI.

Следи в реално време качеството на въздуха в Силистра. Каква е замърсеността от фините прахови частици в жилищните райони? Тази страница представя даннни за качеството на въздуха в Силистра чрез постоянно обновяваща се карта.
Luftdaten.info