Политика за лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ

Цели на обработване

Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително, но не ограничени до:

  • регистрация и да създадаване на профил
  • публикуване или разглеждане списъци с онлайн обяви
  • комуникация с останалите потребители
  • извършване на плащания
  • запазване на информация или търсения в профила, с цел по-лесен достъп
  • комуникация със сайта

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация - име, телефонен номер, електронна поща. Сайтът събира само Ваши лични данни, необходими за предоставяне на услугите в сайта.

Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които сайтът предоставя, предполагат предоставяне на Лични данни като име, адрес, телефон , e-mail адрес. Сайтът не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

  • данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации
  • Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
  • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др.

Сайтът не носи отговорност относно верността на предоставените от потребителите данни и не гарантира действителната идентичност на лица, предоставили такива данни.

Категории получатели на данните

Услугата позволява публикуването на информация, изпратена от потребителите, в определени секции с публичен достъп – Обяви, Бизнес каталог, Събития, Уеб директория. С публикуването на информация в тези секции, Вие предоставяте възможност на други потребители на сайта да разглеждат вашата информация, включително и Личните данни, които сте публикували. Сайтът използва външни услуги, за да може да осигури по-добро преживяване при използване на нашите услуги, а също така за да може да осигури наличност и достъпност на използваната от вас услуга.

Срок на съхранение

Услугата съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След изтичането на този срок, Услугата полага необходимите грижи за изтриване и унищожаване всички Ваши Лични данни в рамките на 30 дни. Данните, публикувани от нерегистрирани потребители в секция Обяви се съхраняват за периода на валидност на обявата, плюс 60 дни.

Сигурност на данните

Личните данни се защитават съвестно от неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна. Информацията в електронния й вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудван център за колокация. Преносът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва чрез криптирана връзка през протокола TLS. Чувствителна информация като парола на Потребителя се съхранява чрез едностранно хеширане на паролата преди съхранението й в базата данни.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" (COOKIES)

Бисквитките ("cookies") са малки файлове, съхранявани на Вашето устройство, временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" позволяват на сайта ни да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят Вашите предпочитания. В използваните от сайта бисквитки не се съхранява лична информация, която да позволява идентифицирането на потребителя като физическо лице. Услугата не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас с други лица или с несвързани услуги.