Справочник Силистра

Училища

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлоги Георгиев"

В ПГПТ "Евлоги Георгиев" се обучават 320 ученика в 14 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Екология и опазване на околната среда”, Производство на мебели”, „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”, „Машини и съоръжения за обработка на металите”, „Експлоатация и поддържане на хладилна техника в хранителната промишленост”. Директор: Елена Александрова

086 824 008; 086 824 034; факс: 086 824 180

pgptevlogy@istar-link.com

Училища

Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

В ОУ "Св.св.Кирил и Методий" се обучават 690 ученика от І до VІІІ клас и 20 деца в полудневна подготвителна група. От І клас се въвежда изучаване на английски език и информационни технологии. Директор: Максим Георгиев

086 811 430; 086 811 431; 086 811 437

ou-km@mbox.contact.bg

Училища

Езикова школа "Престиж"

Курсове по английски и испански език, компютърна грамотност

086 822 058

Училища

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев

В ПГС "Пеньо Пенев" се обучават 274 ученика в 12 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Строителство и архитектура”, „Вътрешни облицовки и настилки”, „Сухо строителство”, „Зидария”, „Геодезия”, „Кофражи”, „Армировка и бетон”. Директор: Илия Нейчев

086 824 005; 086 824 009

http://ts-ss.hit.bg

ts_ss@abv.bg

Училища

Първо основно училище "Отец Паисий"

В ПОУ "Отец Паисий" се обучават 520 ученика от І до VІІІ клас и 15 деца в полудневна подготвителна група. В училището се изучават английски, немски, руски и италиански език. Училището има добри практики за работа с правителствени и неправителствени организации по различни временни проекти – Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, Сдружение „Свят за всички”, Глобален екологичен фонд, Японско правителство,организация „Джуниър Ачийвмънт” и др. Директор: Камелия Рачева

086 820 553; 820 554

http://www.otecpaisii.net1.cc/

ou_opais@abv.bg

Училища

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Езикова гимназия "Пейо Яворов" е създадена е през 1990г. Модерно училище за профилирано чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и руски език. Екип от високо отговорни личности и високо квалифицирани специалисти обучава 650 ученика от VІІІ до ХІІ клас. Профилираното обучение по немски език се провежда в рамките на програмата за получаване на немска езикова диплома – DSD. Полагат се сертификационни изпити по всички езици: английски език – TOFFLE, SAT1, SAT2, Cambridge Certificate; немски език – Test DaF; френски език – DELF (B1, B2 ); испански език – DELLE. Директор: Васил Узунов

086 824 174; 086 824 173

http://www.yavorovss.hit.bg

p.yavorov@gmail.com

Училища

Общинско спортно училище "Дръстър"

На 1 септември 2005 година Общинско спортно училище "Дръстър" постави началото на учебния и спортно-тренировъчен процес с 83 ученика. През 2008 година в него се обучават 157 ученика от VІ до Х клас по спортовете – лека атлетика, джудо, борба, футбол, плуване и спортна стрелба. След завършване на обучението си учениците получават и документ за „Спортен мениджър”. Директор: Кольо Колев

086 822 460

osu_ss@abv.bg

Училища

СОУ "Н.Й.Вапцаров"

СОУ ”Н. Вапцаров” е училище с разширено и профилирано обучение в художествено-естетическо и хуманитерно направление. Наред с общообразователната подготовка се развиват и усъвършенстват природните художествено-творчески дадености на учениците по музика, хореография и изобразително изкуство. В училището се обучават 720 ученика от І до ХІІ клас. Реализира се прием след завършен VІІ клас с профили „Изкуства” и „Хуманитарен” и интензивно изучаване на чужд език. Извънкласната дейност по художествено-естетическите дисциплини успешно обслужват културните потребности на училището и общината и имат сериозни постижения на национално и международно ниво. Успешно се реализират международни проекти с хуманитарната гимназия Мирча Челбатрън - Констанца и гимназията в Тулча.

086 822 344; 086 822 413

vapcarov@ccpro.com

Училища

Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски"

В ПМГ "Св. Климент Охридски" се осъществява обучение с природоматематически и технологичен профил – Математика, Информатика, Биология и Информационни технологии, както и интензивно изучаване на английски език. В училището се обучават 662 ученика от V до ХІІ клас под ръководството на високо квалифицирани педагогически кадри. Директор: Денка Балушева

086 882 645; 086 882 646

http://pmg.portal-silistra.net/

pmg_ss@mail.bg

Училища