Справочник Силистра

Музеи

Археологически музей

Експозицията е разположена на площ от 400кв.м. в сграда от началото на ХХв. и включва паметници от праисторическата, античната и средновековни епохи. Сред експонатите се открояват римски каменен слънчев часовник, който е най-големият, откриван досега по българските земи, златен пръстен на един от първите християни от края на ІІІв., колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златните накити на княгините на Дръстър и други. Работно време на музея: от понеделник до събота - 09.00 – 12.00ч. и 13.00 – 18.00ч.

086 822 075

http://museumsilistra.net1.cc

geoatal@abv.bg

Музеи

Исторически музей

086 820 386

http://museumsilistra.net1.cc/

museumsilistra@abv.bg

Музеи

Етнографски музей - гр.Силистра

Това е класическа етнографска експозиция, която представя бита и културата на българското население от силистренския регион от средата на XIX век до средата на XX век. Музеят е етнографски отдел на Исторически музей - гр.Силистра. Разполага с около 6000 музейни експоната. Работно време на музея: от понеделник до събота - 09.00 – 12.00ч. и 13.00 – 18.00ч.

086 821 855

Музеи