Справочник Силистра

Банки

Застрахователна компания Олимпик

Застрахователна компания Олимпик провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изскванията и индивидуалните потребностите на застрахованите. Стремежът ни е да достигнем до клиента, чрез изграждане на териториална структура, покриваща цялата страна. Компанията акцентира на превенцията, която води до намаляване вероятността за проявление на риска, което е в интерес и на двете страни. При настъпване на застрахователно събитие ние обезщетяваме своевременно своите клиенти. Коректността стои в основата на отношенията ни с тях.

086 822 326; 0878 400 344

http://www.olympicins.eu

officebg-silistra@olympicins.eu

Банки

Първа Инвестиционна Банка - Клон Силистра

Първа Инвестиционна Банка е универсална търговска банка.

Работно време:
понеделник - петък: 9:00 - 17:30 ч.
събота: 9:00 - 14:00 ч.

086 871 320; 086 871 314; факс: 086 824 091

http://www.fibank.bg/

Банки

Райфайзенбанк - клон Силистра 2

086 878 052; факс: 086 821 371

http://www.raiffeisen.bg/

Банки

"Стопанска и инвестиционна банка" АД (СИБАНК)

Работно време: 08:30 - 16:30 СИБАНК е универсална търговска банка.

086 82 07 53 (101); 086 87 07 52 (104, 105)

http://www.eibank.bg/

silistra@hq.eibank.bg

Банки

ОББ - 2

Работно време: 8:30 - 16:30 (Понеделник - Петък)

http://www.ubb.bg/

Банки

ЗПАД "Армеец"

Работно време с клиенти: понеделник - петък - от 8:30 до 17:00 ч. Управител Агенция Силистра - Владимир Янков

086 821 675

http://armeec.bg

silistra@armeec.bg

Банки

ПроКредит Банк (България) АД

Работно време: понеделник до петък от 8,30 до 19,30 ч събота - от 10 до 16.00 ч.

086 82 01 38; 086 82 01 78

http://www.procreditbank.bg

contacts@procreditbank.bg

Банки

ЗК "УНИКА" - Силистра

Застрахователна компания "Уника" предлага застраховане на имущество, автомобили, животозастраховане.

086 821 700; 086 821 800; 086 821 900

http://www.uniqa.bg/

Банки

Централна Кооперативна Банка - 2

Работно време: 8.30 - 17.00

086 821 206; 086 821 204

http://www.ccbank.bg/

Банки

Интернешънъл Асет Банк


086 820 781; факс: 086 820 782

silistra@iabank.bg

Банки

Профиреал

Профиреал е небанкова финансова институция, която отпуска кредити на частни лица и търговци. Компанията предлага алтернатива за клиенти, които не отговарят на условията на банките.

086 831 246

http://www.profireal.bg/

Банки

HDI Застраховане

Лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане.

086 820 636; 0889 507 240

silistra@hdi.bg

Банки

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

086 821 556

Банки

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

086 820 849

http://www.bulbank.bg/

Банки

SG Експресбанк - Офис ЦУМ

086 822 400

Банки

SG Експресбанк

Работно време:
08:30 - 16:30 - понеделник до петък

086 821 531; 086 817 101; Факс: 086 22 008

http://www.sgexpressbank.bg/

Банки

Алианц

086 82 38 21

http://bank.allianz.bg/

admin.silistra@bank.allianz.bg

Банки

УниКредит Булбанк (UniCredit Bulbank)

Работно време в делнични дни: 8:00 - 18:00

086 820 745; 086 820 747

http://bulbank.bg/

Банки

Първа Инвестиционна Банка - Силистра

Работно време с клиенти понеделник - петък: от 9:00 до 19:00 ч. събота: от 9:00 до 19:00 ч. неделя: от 10:00 до 16:00 ч.

086 817 220, 086 817 211; факс: 086 820 330

http://fibank.bg/

Банки

Инвестбанк АД

086 882 665

http://www.ibank.bg/

offic@silistra.ibank.bg

Банки