Справочник Силистра

Медицински услуги

Ана Радилова

Ана Радилова - стоматолог

Медицински услуги

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Тутракан

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Тутракан е основана през май 1878 година като Тутраканска градска болница.

0857 / 60454, 0857 / 60 078

http://obs.tutrakan.org/private/mbal.html

mbal_tutrakan@abv.bg

Медицински услуги