Фирми от Силистра

"Голяма Добруджанска Мелница" АД - гр. Добрич

Хранително-вкусова промишленост

"Голяма Добруджанска Мелница" АД - гр. Добрич е част от холдинга "ХИМИМПОРТ". Мелницата е един от лидерите по производство и продажби на брашна и млевни продукти в България. От 2004г. мелницата има изградена мрежа от клиенти в регион Силистра. Дейността в региона се осъществява и координира от търговски пресдтавител Димитър Караджов.

Адрес: гр. Добрич 9300, ул. "Антон Стоянов" 1

Телефони: 088 530 04 11

Уеб сайт: http://bigdobrudjamill.com/

Имейл адрес: d.karadjov@abv.bg

Добавена на: 20.03.2009