Фирми от Силистра

Актуал ООД

Хранително-вкусова промишленост

Фирма „Актуал” ООД е основана през 1992г. Разполага със собствено модерно месопреработвателно предприятие отговарящо на европейските ветеринарно – санитарни стандарти. Асортиментът на фирмата е много богат, като всички продукти се продават под търговската марка „Актуал”. Произвеждат се по традиционни рецепти съобразени с изискания вкус на българския потребител.

Качеството е гарантирано и постоянно високо, благодарение постоянните усилия на висококвалифициран екип от 50 души, водещ се от основните принципи на Актуал, а именно:

• ползване на висококачествени суровини и материали
• стриктно спазване на технологичната дисциплина
• висока квалификация на персонала
• работеща HACCP система и система за проследяемост на продуктите
• строг вътрешен контрол
• модерни съвременни технологии
• висока хигиена на производството
• съвременни опаковки
• наложена търговска марка
• развита мрежа от търговски контакти
• доставка до клиента

Фирма „Актуал” е с наложен авторитет в месопреработвателния бранш в България.

Адрес: гр. Силистра, Промишлена зона Изток

Телефони: 086 88 25 35; 086 82 21 39; факс: 086 88 25 36

Уеб сайт: http://www.aktual.bg

Имейл адрес: aktual_ltd@abv.bg

Добавена на: 12.05.2006