Фирми от Силистра

ТПКИ "Добруджанка"

ТПКИ "Добруджанка"

Текстилна промишленост

Произвежда детска, дамска и спортна конфекция, промишлени опаковки от картон и велпапе, ученически
тетрадки.

Адрес: гр. Силистра, ул. Д-р Анастас Янков 37

Телефони: 086 821 243; 086 821 251; 086 821 252

Имейл адрес: dobrudjanka@ccpro.com

Добавена на: 19.03.2008