Фирми от Силистра

Дженерали България Холдинг

Бизнес / Икономика

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване и Дженерали Нет - застрахователен брокер.

Адрес: гр. Силистра, ул."Добруджа" 20 A

Телефони: 086 820 214; 086 821 485; 0888901931

Уеб сайт: http://www.generali.bg

Имейл адрес: silistra@generali.bg

Добавена на: 12.12.2007