Фирми от Силистра

Агробизнес център/Бизнесинкубатор Силистра

Компютри/ИТ

Агробизнес център/Бизнесинкубатор - гр.Силистра е учреден като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Учредители на АБЦ/БИ - Силистра са представители на: Община Силистра,
Бюро по труда - гр. Силистра, Агенцията за икономическо развитие и инвестиции,
Силистренска търговско-промишлена палата,
Българска стопанска камара,
СД \"Фаворит\"-представител на частния бизнес, банка ДСК. Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел под името \"Агробизнес център/Бизнесинкубатор\".

Адрес: Силистра 7500 ул. Симеон Велики 49

Телефони: 086 821665

Уеб сайт: http://www.abc-silistra.org

Имейл адрес: abc@abc-silistra.org

Добавена на: 05.06.2007