Фирми от Силистра

Силмет ООД

Машиностроене

Производство на селстостопанска техника - култиватори, зърнотоварачи, тороразпръсквачки.
Производство на стружкови транспортьори за програмни металорежещи машини

Адрес: Силистра, ул. Тутракан №4

Телефони: 086 831 117

Уеб сайт: http://silmet.my.contact.bg/

Имейл адрес: Silmet@mbox.contct.bg

Добавена на: 14.02.2007