Фондация “Ремар България”

гр. София, Област София-град

1.00 лв.

Обява №: 125834

През 1982 г. е родено това движение от любов към изгубените и подценени в обществото. Желанието е да се възобнови техния живот, както във физически, така и в духовен план. През тези 35 години откакто съществува организация РЕМАР, работихме с желание, радост, любов и с вяра в Бога. За нас е привилегия да приемем безплатно и без какъвто и да е комерсиален интерес хиляди нуждаещи се лица. Повечето от тях вече са рехабилитирани и върнати към своите семейства и интегрирани в обществото. Също така голям брой от тези лица са взели лично решение и са се присъедини към нашата организация както доброволци. С големи саможертви, но с любов в сърцата, те помагат на болни и застрашени хора. Те са преминали през трансформацията от маргинализирани хора, отхвърлени от обществото към хора полезни, значими и с нова ценностна система. Стотици доброволци са включени в мисионерска работа по нашите проекти в страните по целия свят.
In 1982, this movement was born out of love for the lost and underestimated in society. The desire is to resume their lives, both physically and spiritually. During these 35 years of REMAR's existence, we have worked with desire, joy, love and faith in God. It is our privilege to receive thousands of people in need free of charge and without any commercial interest. Most of them have already been rehabilitated and returned to their families and integrated into society. Also, a large number of these individuals have made personal decisions and have joined our organization as volunteers. With great sacrifices, but with love in their hearts, they help sick and endangered people. They have gone through a transformation from marginalized people, rejected by society to useful, meaningful people with a new value system. Hundreds of volunteers are involved in missionary work on our projects around the world.

https://www.facebook.com/remar.bulgaria
https://twitter.com/RemarBulgaria?lang=hr


Рехалибитация, Детоксикация, Ресоцилизация, рехалибитация и ресоциализация, помощ за нарокомани, рехабилитация за наркомани, помощ за наркозависими, рехабилитация за наркозависими

89 преглеждания Добавена на 21.01.2022 14:07

Обявата е с изтекъл срок.

Подобни обяви