Куршумлу джамия

Куршумлу джамия

Сградата е строена през първите десетилетия на XVIв. и отразява най-добре майсторството на Османските архитекти. Името си получава от оловните листове, с които е покрит куполът й.

Както всяка джамия, строена през Османска династия, Куршумлу джамия е насочена към Мека.
Украсата й се съсреодоточава най-вече в пода, покрит с килими и в богато изработените, и рисувани стени и тавана.
Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни в зидарията над прозорците и вратите.