НАЧАЛО · ИНФО ЗА СИЛИСТРА · БИЗНЕС КАТАЛОГ · АФИШ · ОБЯВИ · УЕБ ДИРЕКТОРИЯ · ГАЛЕРИЯ
Silistra Online, Силистра, снимки от силистра, бизнес каталог - силистра, обяви от силистра
Събота, 21 Април 2018
Добави обява Добави обява
Добави линк в уеб директорията Добави линк в уеб директорията
Добави фирма в бизнес каталога Добави фирма в бизнес каталога
Карта на град Силистра Карта на град Силистра
 СПРАВОЧНИК » Училища

Училища

Училищата и възпитателни заведения в Силистра

Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков"

В ПГЛП "Пенчо Славейков" се обучават ученици в 11 паралелки от ІХ до ХІІ клас. Обучение след осми клас по специалностите "моделиер-технолог", "шивач", "козметик", "фризьор". Гимназията разполага с добре оборудвана материална база и квалифициран преподавателски колектив.

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"

В ПГМТ "Владимир Комаров" се обучават 350 ученика в 15 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника”, ”Газова техника”,  „Електрообзавеждане на производството”, „Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост” и „Автотранспортна техника”.

Директор: инж. Атанаска Билчева

Технически колеж - Силистра

Технически колеж - Силистра е висше държавно училище. Той е създаден с ПМС No.15 от 27.01.1997 година чрез преобразуване на Полувисшия институт по машиностроене и електротехника - Силистра, учреден през 1986г.

Колежът е в структурата на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлоги Георгиев"

В ПГПТ "Евлоги Георгиев" се обучават 320 ученика в 14 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Екология и опазване на околната среда”, Производство на мебели”, „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”, „Машини и съоръжения за обработка на металите”, „Експлоатация и поддържане на хладилна техника в хранителната промишленост”.

Директор: Елена Александрова
 • Адрес: гр.Силистра, ул. Седми септември №57
 • Телефон: 086 824 008; 086 824 034; факс: 086 824 180
 • Email: pgptevlogy@istar-link.com

Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

В ОУ "Св.св.Кирил и Методий" се обучават 690 ученика от І до VІІІ клас и 20 деца в полудневна подготвителна група. От І клас се въвежда изучаване на английски език и информационни технологии.

Директор: Максим Георгиев
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Д-р Мижорков №1
 • Телефон: 086 811 430; 086 811 431; 086 811 437
 • Email: ou-km@mbox.contact.bg

Езикова школа "Престиж"

Курсове по английски и испански език, компютърна грамотност
 • Адрес: ул. Илия Блъсков 1
 • Телефон: 086 822 058

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев

В ПГС "Пеньо Пенев" се обучават 274 ученика в 12 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Строителство и архитектура”, „Вътрешни облицовки и настилки”, „Сухо строителство”, „Зидария”, „Геодезия”, „Кофражи”, „Армировка и бетон”.

Директор: Илия Нейчев
 • Адрес: гр. Силистра, бул. Македония 140
 • Телефон: 086 824 005; 086 824 009
 • Уеб страница: http://ts-ss.hit.bg
 • Email: ts_ss@abv.bg

Първо основно училище "Отец Паисий"

В ПОУ "Отец Паисий" се обучават 520 ученика от І до VІІІ клас и 15 деца в полудневна подготвителна група. В училището се изучават английски, немски, руски и италиански език. Училището има добри практики за работа с правителствени и неправителствени организации по различни временни проекти – Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, Сдружение „Свят за всички”, Глобален екологичен фонд, Японско правителство,организация „Джуниър Ачийвмънт” и др.

Директор: Камелия Рачева

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Езикова гимназия "Пейо Яворов" е създадена е през 1990г.
Модерно училище за профилирано чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и руски език. Екип от високо отговорни личности и високо квалифицирани специалисти обучава 650 ученика от VІІІ до ХІІ клас. Профилираното обучение по немски език се провежда в рамките на програмата за получаване на немска езикова диплома – DSD. Полагат се сертификационни изпити по всички езици: английски език – TOFFLE, SAT1, SAT2, Cambridge Certificate; немски език – Test DaF; френски език – DELF (B1, B2 ); испански език – DELLE.

Директор: Васил Узунов

Общинско спортно училище "Дръстър"

На 1 септември 2005 година Общинско спортно училище "Дръстър" постави началото на учебния и спортно-тренировъчен процес с 83 ученика. През 2008 година в него се обучават 157 ученика от VІ до Х клас по спортовете – лека атлетика, джудо, борба, футбол, плуване и спортна стрелба. След завършване на обучението си учениците получават и документ за „Спортен мениджър”.

Директор: Кольо Колев
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев №20а
 • Телефон: 086 822 460
 • Email: osu_ss@abv.bg

СОУ "Н.Й.Вапцаров"

СОУ ”Н. Вапцаров” е училище с разширено и профилирано обучение в художествено-естетическо и хуманитерно направление. Наред с общообразователната подготовка се развиват и усъвършенстват природните художествено-творчески дадености на учениците по музика, хореография и изобразително изкуство. В училището се обучават 720 ученика от І до ХІІ клас.
Реализира се прием след завършен VІІ клас с профили „Изкуства” и „Хуманитарен” и интензивно изучаване на чужд език.
Извънкласната дейност по художествено-естетическите дисциплини успешно обслужват културните потребности на училището и общината и имат сериозни постижения на национално и международно ниво. Успешно се реализират международни проекти с хуманитарната гимназия Мирча Челбатрън - Констанца и гимназията в Тулча.
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Дръстър №38
 • Телефон: 086 822 344; 086 822 413
 • Email: vapcarov@ccpro.com

Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски"

В ПМГ "Св. Климент Охридски" се осъществява обучение с природоматематически и технологичен профил – Математика, Информатика, Биология и Информационни технологии, както и интензивно изучаване на английски език. В училището се обучават 662 ученика от V до ХІІ клас под ръководството на високо квалифицирани педагогически кадри.

Директор: Денка Балушева
начална страница - инфо за силистра - бизнес каталог - афиш - обяви - уеб директория - анкети - форум - фотогалерия - карта на сайта